تعرفه ها


عنوان خدمات تعرفه (به تومان)
هزينه خريد هر آگهی تکی 50،000
هزينه اشتراک 3 روزه 90،000
هزينه اشتراک یک ماهه 170،000
هزينه اشتراک سه ماهه  250،000
هزينه اشتراک شش ماهه   350،000
هزينه اشتراک يک ساله 500،000