تعرفه


عنوان خدمات تعرفه (به تومان)
هزينه خريد هر آگهی تکی 5،000
هزينه اشتراک 3 روزه 7،000
هزينه اشتراک یک ماهه 9،000
هزينه اشتراک سه ماهه  16،000
هزينه اشتراک شش ماهه   25،000
هزينه اشتراک يک ساله 35،000
اگر قصد خرید خودرو دارید کمی صبر کنید !
سامانه مزایده خودرو مرجعی جهت معرفی مزایدات دولتی ، ارگان ها و نهاد های ایران است و شما میتوانید به راحتی خودرو و هر وسیله نقلیه ای که برای فروش قرار گرفته است به صورت تکی یا فروش دسته جمعی پیدا کنید .