کد مزایده : 8581287      دسته بندی : سواری و وانت و پیکاپ       سیستان و بلوچستان - زاهدان